Index

KB BYGG AS

Orgnr: 812055372

adresse: Vågsosen 10

id

1196

organisasjonsnummer

812055372

navn

KB BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vågsosen 10"], "kommune": "GILDESKÅL", "landkode": "NO", "poststed": "SANDHORNØY", "postnummer": "8130", "kommunenummer": "1838"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812055372

navn

KB BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vågsosen 10

forradrpostnr

8130

forradrpoststed

SANDHORNØY

forradrkommnr

1838

forradrkommnavn

GILDESKÅL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.07.2013

stiftelsesdato

13.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812055372

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1925200, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3309181, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3274181}}, "journalnr": "2020663354", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812055372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1045697, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 33203}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1012494}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2263484, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2155325}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 108159}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3309181}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 377096, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20115333}, "driftsresultat": 583894, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20699227}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -93968, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1119}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 95087}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 489926}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912251411 [navn] => KB BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812055372 [oppstartsdato] => 2013-07-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5gsosen 10"], "kommune": "GILDESKu00c5L", "landkode": "NO", "poststed": "SANDHORNu00d8Y", "postnummer": "8130", "kommunenummer": "1838"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?