Index

KB TAKST AS

Orgnr: 814787192

mobil: 930 00 930
adresse: Tårnfjellvegen 27

id

7049

organisasjonsnummer

814787192

navn

KB TAKST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.901", "beskrivelse": "Takseringsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tårnfjellvegen 27"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3910", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814787192

navn

KB TAKST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tårnfjellvegen 27

forradrpostnr

3910

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.901

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.01.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

930 00 930

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

814787192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 41370, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 400425, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 400425}}, "journalnr": "2021167069", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814787192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 291463, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 261463}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 108962, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 108962}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 400425}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 75902, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 876228}, "driftsresultat": 75754, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 951982}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 148, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 358}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 210}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 75902}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998350093 [navn] => KB TAKST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-05-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.901", "beskrivelse": "Takseringsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814787192 [oppstartsdato] => 2012-05-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tu00e5rnfjellvegen 27"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3910", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-13 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?