Index

KBV 20 AS

Orgnr: 816310512

adresse: C. J. Hambros Plass 2A

id

10663

organisasjonsnummer

816310512

navn

KBV 20 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-30

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C. J. Hambros Plass 2A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0164", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Prokurist AS", "Postboks 6718 St.Olavs plass"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0130", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

816310512

navn

KBV 20 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C. J. Hambros Plass 2A

forradrpostnr

0164

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Prokurist AS Postboks 6718 St.Olavs plass

ppostnr

0130

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.11.2015

stiftelsesdato

05.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816310512

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1912360, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7777958, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6950000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 827958}}, "journalnr": "2020648868", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816310512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3000000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2494334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 505666}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4777959, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 652959}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4125000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7777958}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 48051, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 93249}, "driftsresultat": -93249, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 141299, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 313678}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 172379}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 48051}}]

Reserver mot visning?