Index

KE BAKKEN HOLDING AS

Orgnr: 822147372

adresse: Martinius Tangens veg 1

id

27008

organisasjonsnummer

822147372

navn

KE BAKKEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-31

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Martinius Tangens veg 1"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "HUNNDALEN", "postnummer": "2827", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822147372

navn

KE BAKKEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Martinius Tangens veg 1

forradrpostnr

2827

forradrpoststed

HUNNDALEN

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2019

stiftelsesdato

11.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822147372

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2093871, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 234011, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 200000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34011}}, "journalnr": "2020846750", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822147372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30011, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 204000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 204000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 234011}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5}, "driftsresultat": -5, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11}}]

Reserver mot visning?