Index

KEBAKS AS

Orgnr: 811928682

adresse: Piggsoppgrenda 46

id

935

organisasjonsnummer

811928682

navn

KEBAKS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-11

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Piggsoppgrenda 46"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "KOLSÅS", "postnummer": "1352", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811928682

navn

KEBAKS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Piggsoppgrenda 46

forradrpostnr

1352

forradrpoststed

KOLSÅS

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.05.2013

stiftelsesdato

05.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811928682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2406087, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1508489, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1160650}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 347839}}, "journalnr": "2021366852", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811928682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1508489, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1478489}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1508489}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1472963, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16681}, "driftsresultat": -16681, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1489643, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1497691}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8048}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1472963}}]

Reserver mot visning?