Index

KEEPWALKING AS

Orgnr: 922030987

adresse: c/o Adrian A. Mitchell, Protonveien 29C

id

362891

organisasjonsnummer

922030987

navn

KEEPWALKING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Adrian A. Mitchell", "Protonveien 29C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0690", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922030987

navn

KEEPWALKING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Adrian A. Mitchell Protonveien 29C

forradrpostnr

0690

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

18.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030987

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2476523, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 36447, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36447}}, "journalnr": "2021520624", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030987"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 36447, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36447}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 36447}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922134774 [navn] => KEEPWALKING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922030987 [oppstartsdato] => 2018-12-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Adrian A. Mitchell", "Protonveien 29C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0690", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?