Index

KEG EIENDOM AS

Orgnr: 813645572

mobil: 992 92 090
adresse: v/ Knut Erik Gjerde, Gjerdesdalen

id

4684

organisasjonsnummer

813645572

navn

KEG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-16

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Knut Erik Gjerde", "Gjerdesdalen"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "NEDRE VATS", "postnummer": "5578", "kommunenummer": "1160"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-03-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

813645572

navn

KEG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Knut Erik Gjerde Gjerdesdalen

forradrpostnr

5578

forradrpoststed

NEDRE VATS

forradrkommnr

1160

forradrkommnavn

VINDAFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.05.2014

stiftelsesdato

25.03.2014

tlf

tlf_mobil

992 92 090

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

813645572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2152385, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35148, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 35148}}, "journalnr": "2020918592", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813645572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18787, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -11213}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16361, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16361}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35148}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -900, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 900}, "driftsresultat": -900, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -900}}]

Reserver mot visning?