Index

KEILIR HOLDING AS

Orgnr: 819060762

adresse: Jåttåveien 53

id

17616

organisasjonsnummer

819060762

navn

KEILIR HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-24

naeringskode1

{"kode": "01.430", "beskrivelse": "Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jåttåveien 53"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4020", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-02

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819060762

navn

KEILIR HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jåttåveien 53

forradrpostnr

4020

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

01.430

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.06.2017

stiftelsesdato

02.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819060762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2079345, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12376419, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10010500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2365919}}, "journalnr": "2020830592", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819060762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9546150, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 203357}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9342793}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2830269, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1725877}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1104392}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12376419}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -636364, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36104}, "driftsresultat": -36104, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -600260, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 600283}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -636364}}]

Reserver mot visning?