Index

KEISER RESTAURANT AS

Orgnr: 811618772

adresse: Osen 2

id

224

organisasjonsnummer

811618772

navn

KEISER RESTAURANT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Osen 2"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5411", "kommunenummer": "4614"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811618772

navn

KEISER RESTAURANT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Osen 2

forradrpostnr

5411

forradrpoststed

STORD

forradrkommnr

4614

forradrkommnavn

STORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2013

stiftelsesdato

08.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811618772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 3516, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 805744, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32540}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 773203}}, "journalnr": "2021127315", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811618772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 452422, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 252422}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 353321, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 353321}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 805744}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 53521, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3234014}, "driftsresultat": 61801, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3295814}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 376, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 396}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 62177}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912015351 [navn] => KEISER RESTAURANT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 811618772 [oppstartsdato] => 2013-02-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Osen 2"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5411", "kommunenummer": "4614"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?