Index

KEL-BERG NORGE AS

Orgnr: 812377132

adresse: Maridalsveien 163

id

1925

organisasjonsnummer

812377132

navn

KEL-BERG NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Maridalsveien 163"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0461", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812377132

navn

KEL-BERG NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Maridalsveien 163

forradrpostnr

0461

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.694

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.09.2013

stiftelsesdato

06.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812377132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1749148, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7566023, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7566023}}, "journalnr": "2020472332", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812377132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 518645, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 304742}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 213903}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7047378, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3922256}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3125123}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7566023}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 213903, "totalresultat": 213903, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9558233}, "driftsresultat": 397139, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9955371}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -122908, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 178}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 123086}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 274231}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912464717 [navn] => KEL-BERG NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812377132 [oppstartsdato] => 2013-08-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Maridalsveien 163"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0461", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?