Index

KENNETH EIMSTAD RESTAURANTDRIFT AS

Orgnr: 812103652

mobil: 930 40 106
adresse: Orstadbakken 36

id

1321

organisasjonsnummer

812103652

navn

KENNETH EIMSTAD RESTAURANTDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Orstadbakken 36"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KVERNALAND", "postnummer": "4355", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812103652

navn

KENNETH EIMSTAD RESTAURANTDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Orstadbakken 36

forradrpostnr

4355

forradrpoststed

KVERNALAND

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

12.06.2013

tlf

tlf_mobil

930 40 106

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812103652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 30110, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9050644, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 600000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8450644}}, "journalnr": "2021155067", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812103652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6181230, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5981230}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2869414, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1183414}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1686000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9050644}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1886320, "totalresultat": -1886320, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4528096}, "driftsresultat": 597552, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5125648}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2366449, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4130}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2370579}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1768897}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917922683 [navn] => FOR FRA MOR AVD 2471 [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812103652 [oppstartsdato] => 2016-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flyplassvegen 230"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4055", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 917922772 [navn] => BRISEN BAR AVD 2476 [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812103652 [oppstartsdato] => 2016-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flyplassvegen 230"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4055", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 993047384 [navn] => FOODCOURT SOLA AVD 2477 [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-09-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 812103652 [oppstartsdato] => 2008-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4055", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?