Index

KENNETH FOSS AS

Orgnr: 811849332

mobil: 97 01 94 07
adresse: Kaupangsvegen 13

id

752

organisasjonsnummer

811849332

navn

KENNETH FOSS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kaupangsvegen 13"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KAUPANGER", "postnummer": "6854", "kommunenummer": "4640"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811849332

navn

KENNETH FOSS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kaupangsvegen 13

forradrpostnr

6854

forradrpoststed

KAUPANGER

forradrkommnr

4640

forradrkommnavn

SOGNDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.04.2013

stiftelsesdato

01.03.2013

tlf

tlf_mobil

97 01 94 07

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.09.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

811849332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1792680, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1361701, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30234}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1331467}}, "journalnr": "2020522737", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811849332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1129893, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1099893}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 231808, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 199699}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 32109}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1361701}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 112022, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2782578}, "driftsresultat": 151822, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2934400}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8281, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 553}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8834}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 143541}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911860589 [navn] => KENNETH FOSS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811849332 [oppstartsdato] => 2013-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kaupangsvegen 13"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KAUPANGER", "postnummer": "6854", "kommunenummer": "4640"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?