Index

KERMES & SAFFRON AS

Orgnr: 817758142

adresse: Trosterudveien 10D

id

14292

organisasjonsnummer

817758142

navn

KERMES & SAFFRON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-21

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trosterudveien 10D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0778", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817758142

navn

KERMES & SAFFRON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trosterudveien 10D

forradrpostnr

0778

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.09.2016

stiftelsesdato

30.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817758142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2264201, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6485700, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4990908}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1494792}}, "journalnr": "2021281393", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817758142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6484721, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6466721}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 979, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 979}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6485700}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2035228, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14921}, "driftsresultat": -14921, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2020307, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1823}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2022130}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2035228}}]

Reserver mot visning?