Index

KFG INVEST AS

Orgnr: 818814062

adresse: Svingen 20

id

16967

organisasjonsnummer

818814062

navn

KFG INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-04

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svingen 20"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6008", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-12-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818814062

navn

KFG INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svingen 20

forradrpostnr

6008

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.04.2017

stiftelsesdato

22.12.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818814062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2356321, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1889259, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1422779}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 466480}}, "journalnr": "2021285513", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818814062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1383689, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1353689}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 505570, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 505570}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1889259}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15568, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20250}, "driftsresultat": -20250, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 303, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 345}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -19947}}]

Reserver mot visning?