Index

KG FITZPATRICK AS

Orgnr: 818868812

adresse: Granalleen 22

id

17113

organisasjonsnummer

818868812

navn

KG FITZPATRICK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Granalleen 22"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818868812

navn

KG FITZPATRICK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Granalleen 22

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.04.2017

stiftelsesdato

30.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818868812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 6150, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5083269, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 501250}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4582019}}, "journalnr": "2021130072", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818868812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4468186, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4438186}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 615084, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 615084}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5083269}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1341543, "totalresultat": 1341543, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 976090}, "driftsresultat": 1713550, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2689641}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7113, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9727}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2614}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1720664}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920263089 [navn] => KG FITZPATRICK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818868812 [oppstartsdato] => 2017-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Granalleen 22"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?