Index

KGH GROUP AS

Orgnr: 812196952

adresse: c/o KGH Customs Services AS, Isebakkeveien 25

id

1549

organisasjonsnummer

812196952

navn

KGH GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

naeringskode1

{"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o KGH Customs Services AS", "Isebakkeveien 25"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1788", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812196952

navn

KGH GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o KGH Customs Services AS Isebakkeveien 25

forradrpostnr

1788

forradrpoststed

HALDEN

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

52.291

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812196952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 47894, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 371761914, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 258207364}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 113554550}}, "journalnr": "2021173618", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812196952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 103583000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 103583000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 268178914, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23357801}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 244821113}}, "sumEgenkapitalGjeld": 371761914}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18198482, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 113302}, "driftsresultat": -113302, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 23446004, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 61791543}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 38345539}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 23332702}}]

Reserver mot visning?