Index

KH ENGROS AS

Orgnr: 821092752

adresse: Tvetenveien 152

id

23510

organisasjonsnummer

821092752

navn

KH ENGROS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 152"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0671", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821092752

navn

KH ENGROS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tvetenveien 152

forradrpostnr

0671

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2018

stiftelsesdato

01.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821092752

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2022467, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 64364, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 50000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14364}}, "journalnr": "2020766456", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821092752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -191975, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -221975}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 256338, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 54119}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 202220}}, "sumEgenkapitalGjeld": 64364}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -68107, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 547871}, "driftsresultat": -67295, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 480576}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -811, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 52}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 863}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -68107}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921129181 [navn] => KH ENGROS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821092752 [oppstartsdato] => 2018-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 152"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0671", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?