Index

KHAYA IPP AS

https://khayabaristabar.no

Orgnr: 815290712

mobil: 940 55 882
webside: khayabaristabar.no

id

8238

organisasjonsnummer

815290712

navn

KHAYA IPP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "VALLDAL", "postnummer": "6210", "kommunenummer": "1578"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tafjordvegen 7"], "kommune": "FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "VALLDAL", "postnummer": "6210", "kommunenummer": "1578"}

hjemmeside

khayabaristabar.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815290712

navn

KHAYA IPP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

6210

forradrpoststed

VALLDAL

forradrkommnr

1578

forradrkommnavn

FJORD

forradrland

Norge

postadresse

Tafjordvegen 7

ppostnr

6210

ppoststed

VALLDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.04.2015

stiftelsesdato

16.04.2015

tlf

tlf_mobil

940 55 882

url

khayabaristabar.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815290712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 17046, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 318526, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 39634}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 278892}}, "journalnr": "2021141467", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815290712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 139342, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 109342}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 179184, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 179184}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 318526}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 146018, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1561712}, "driftsresultat": 189291, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1751003}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1238, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1241}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 188053}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915304613 [navn] => UNDER TAKET [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 815290712 [oppstartsdato] => 2015-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "VALLDAL", "postnummer": "6210", "kommunenummer": "1578"} [links] => [] [hjemmeside] => khayabaristabar.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tafjordvegen 7"], "kommune": "FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "VALLDAL", "postnummer": "6210", "kommunenummer": "1578"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?