Index

KHKULTURVERKSTED AS

https://www.khkulturverksted.no

Orgnr: 815609492

mobil: 997 23 152
webside: www.khkulturverksted.no
adresse: Øvregate 2

id

8988

organisasjonsnummer

815609492

navn

KHKULTURVERKSTED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-01

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvregate 2"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2380", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-01

hjemmeside

www.khkulturverksted.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815609492

navn

KHKULTURVERKSTED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvregate 2

forradrpostnr

2380

forradrpoststed

BRUMUNDDAL

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.07.2015

stiftelsesdato

01.06.2015

tlf

tlf_mobil

997 23 152

url

www.khkulturverksted.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

815609492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2245047, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 388747, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 388747}}, "journalnr": "2021257058", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815609492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 379807, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 360473}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8940, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8940}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 388747}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -61755, "totalresultat": -61755, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 232605}, "driftsresultat": -79849, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 152756}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 669, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 669}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -79180}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915614078 [navn] => KHKULTURVERKSTED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815609492 [oppstartsdato] => 2015-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vregate 2"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2380", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => www.khkulturverksted.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?