Index

KIBOUKID AS

Orgnr: 819304122

adresse: Schweigaards gate 58F

id

18247

organisasjonsnummer

819304122

navn

KIBOUKID AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-16

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Schweigaards gate 58F"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0656", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819304122

navn

KIBOUKID AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Schweigaards gate 58F

forradrpostnr

0656

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.08.2017

stiftelsesdato

11.07.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819304122

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1915712, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 118156, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 118156}}, "journalnr": "2020653617", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819304122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -99730, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 28860}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -128590}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 217886, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -6967}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 224853}}, "sumEgenkapitalGjeld": 118156}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -22164, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 78286}, "driftsresultat": -22164, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 56122}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -22164}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819502412 [navn] => KIBOUKID AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819304122 [oppstartsdato] => 2017-07-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Schweigaards gate 58F"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0656", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?