Index

KIDO HOLDING AS

Orgnr: 812431242

adresse: Orstadvegen 128A

id

2049

organisasjonsnummer

812431242

navn

KIDO HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-12

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Orstadvegen 128A"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPP STASJON", "postnummer": "4353", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812431242

navn

KIDO HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Orstadvegen 128A

forradrpostnr

4353

forradrpoststed

KLEPP STASJON

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.09.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812431242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2350279, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1003662, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 836583}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 167079}}, "journalnr": "2021406821", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812431242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 203662, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 173662}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 800000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 800000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1003662}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6601, "totalresultat": -6601, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6634}, "driftsresultat": -6634, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 33, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6601}}]

Reserver mot visning?