Index

KIDSA ØVSTTUN AS

Orgnr: 913078136

adresse: Vika, Haakon VIIs gate 2

id

128264

organisasjonsnummer

913078136

navn

KIDSA ØVSTTUN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vika", "Haakon VIIs gate 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Intunor Services", "Verkstedveien 1"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8008", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913078136

navn

KIDSA ØVSTTUN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vika Haakon VIIs gate 2

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Intunor Services Verkstedveien 1

ppostnr

8008

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

88.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

18.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078136

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2277251, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 369378, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 349513}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19865}}, "journalnr": "2021235069", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078136"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 261397, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 143859}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 117538}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 107981, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 107981}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 369378}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15494, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29969}, "driftsresultat": -29969, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10104, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13766}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3662}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -19865}}]

Reserver mot visning?