Index

KINAHUSET AS

Orgnr: 812566202

mobil: 489 99 884
adresse: Storgata 155B

id

2356

organisasjonsnummer

812566202

navn

KINAHUSET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 155B"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3915", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812566202

navn

KINAHUSET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 155B

forradrpostnr

3915

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.10.2013

stiftelsesdato

23.09.2013

tlf

tlf_mobil

489 99 884

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812566202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1981721, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 794173, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23173}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 771000}}, "journalnr": "2020753391", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812566202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -18927, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": -97695}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 78768}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 813101, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 813101}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 794174}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 78767, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 367090}, "driftsresultat": 78822, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 445912}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -55, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 55}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 78767}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922634785 [navn] => KINAHUSET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-04-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812566202 [oppstartsdato] => 2019-03-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 155B"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3915", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?