Index

KINARA AS

Orgnr: 815294882

adresse: Vårveien 22

id

8246

organisasjonsnummer

815294882

navn

KINARA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-24

naeringskode1

{"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekjøkken"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vårveien 22"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3024", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815294882

navn

KINARA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vårveien 22

forradrpostnr

3024

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2015

stiftelsesdato

15.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815294882

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1921522, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32413, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32413}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020659554", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815294882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24706, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5294}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7707, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7707}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32413}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 126486, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -126486}, "driftsresultat": 126486, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 126486}}]

Reserver mot visning?