Index

KINERA COATING AS

Orgnr: 811863882

adresse: Industrivegen 3

id

794

organisasjonsnummer

811863882

navn

KINERA COATING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 3"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3940", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811863882

navn

KINERA COATING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 3

forradrpostnr

3940

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

72.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.04.2013

stiftelsesdato

17.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811863882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2433671, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3523374, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 139132}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3384242}}, "journalnr": "2021415946", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811863882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2388243, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2388243}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1135131, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1135131}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3523374}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -627065, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4352924}, "driftsresultat": -674839, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3678085}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -62300, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1473}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 63773}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -737139}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911870436 [navn] => KINERA COATING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 811863882 [oppstartsdato] => 2013-04-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 3"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3940", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?