Index

KINN HOTELL FLORØ AS

Orgnr: 819033242

adresse: Havrenesvegen 32B

id

17545

organisasjonsnummer

819033242

navn

KINN HOTELL FLORØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havrenesvegen 32B"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6905", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819033242

navn

KINN HOTELL FLORØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havrenesvegen 32B

forradrpostnr

6905

forradrpoststed

FLORØ

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.05.2017

stiftelsesdato

05.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819033242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2567125, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20840947, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18769868}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2071079}}, "journalnr": "2021551717", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819033242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6599124, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1475000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5124124}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14241823, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1990578}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12251245}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20840947}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2722071, "totalresultat": 2722071, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9523951}, "driftsresultat": 3895546, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13419497}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -395441, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 402}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 395843}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3500105}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993552216 [navn] => KINN HOTELL FLORØ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-01-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 819033242 [oppstartsdato] => 2009-01-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havrenesvegen 32B"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORu00d8", "postnummer": "6905", "kommunenummer": "4602"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?