Index

KINN MARINA AS

Orgnr: 819278482

adresse: Botnastranda

id

18167

organisasjonsnummer

819278482

navn

KINN MARINA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Botnastranda"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6900", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819278482

navn

KINN MARINA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Botnastranda

forradrpostnr

6900

forradrpoststed

FLORØ

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.07.2017

stiftelsesdato

21.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819278482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1816614, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2126147, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 838226}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1287921}}, "journalnr": "2020542151", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819278482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1117582, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1617582}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3243729, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3243729}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2126147}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -870381, "totalresultat": -870381, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2123613}, "driftsresultat": -783517, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1340096}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -86864, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2072}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 88936}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -870381}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919370157 [navn] => KINN MARINA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819278482 [oppstartsdato] => 2017-06-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Botnastranda"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORu00d8", "postnummer": "6900", "kommunenummer": "4602"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?