Index

KIRKEVEIEN 37 B AS

Orgnr: 812001302

adresse: Kirkeveien 37 B

id

1071

organisasjonsnummer

812001302

navn

KIRKEVEIEN 37 B AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 37 B"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "NØTTERØY", "postnummer": "3121", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812001302

navn

KIRKEVEIEN 37 B AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkeveien 37 B

forradrpostnr

3121

forradrpoststed

NØTTERØY

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.05.2013

stiftelsesdato

06.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812001302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2435193, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1722804, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1649741}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 73063}}, "journalnr": "2021477691", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812001302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4583, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -34583}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1727387, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44619}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1682768}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1722804}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6490, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 79614}, "driftsresultat": 82866, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 162480}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -76376, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 76376}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6490}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912007499 [navn] => KIRKEVEIEN 37 B AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812001302 [oppstartsdato] => 2013-05-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 37 B"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00d8TTERu00d8Y", "postnummer": "3121", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?