Index

KIROPRAKTIKK OG HELSE AS

Orgnr: 818681852

adresse: Ulviken vei 141

id

16577

organisasjonsnummer

818681852

navn

KIROPRAKTIKK OG HELSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-09

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ulviken vei 141"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "AURSKOG", "postnummer": "1930", "kommunenummer": "3026"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818681852

navn

KIROPRAKTIKK OG HELSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ulviken vei 141

forradrpostnr

1930

forradrpoststed

AURSKOG

forradrkommnr

3026

forradrkommnavn

AURSKOG-HØLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.03.2017

stiftelsesdato

17.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818681852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2108573, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 203179, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 203179}}, "journalnr": "2020859965", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818681852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 97052, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 67052}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 106127, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 106127}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 203179}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2569, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 706431}, "driftsresultat": -1384, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 705047}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1185, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 53}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1237}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2569}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918749977 [navn] => KIROPRAKTIKK OG HELSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818681852 [oppstartsdato] => 2017-02-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ulviken vei 141"], "kommune": "AURSKOG-Hu00d8LAND", "landkode": "NO", "poststed": "AURSKOG", "postnummer": "1930", "kommunenummer": "3026"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?