Index

KJÆREVIK HOLDING AS

Orgnr: 812196332

mobil: 416 49 119
adresse: Kjæraviksvegen 200

id

1547

organisasjonsnummer

812196332

navn

KJÆREVIK HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-30

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjæraviksvegen 200"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "VARALDSØY", "postnummer": "5636", "kommunenummer": "4617"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812196332

navn

KJÆREVIK HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjæraviksvegen 200

forradrpostnr

5636

forradrpoststed

VARALDSØY

forradrkommnr

4617

forradrkommnavn

KVINNHERAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.07.2013

stiftelsesdato

28.05.2013

tlf

tlf_mobil

416 49 119

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812196332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2143407, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3542684, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 830820}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2711864}}, "journalnr": "2020893810", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812196332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3146710, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2500834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 645876}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 395974, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 395974}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3542684}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 269048, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 63409}, "driftsresultat": 59591, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 123000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 240680, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 377192}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 136512}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 300270}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912260852 [navn] => KJÆREVIK HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812196332 [oppstartsdato] => 2013-05-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00e6raviksvegen 200"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "VARALDSu00d8Y", "postnummer": "5636", "kommunenummer": "4617"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?