Index

KJELDSBERG KAFFEBRENNERI AS

https://www.kjeldsbergkaffe.no

Orgnr: 815248422

tlf: 73 53 00 00
webside: www.kjeldsbergkaffe.no
adresse: Båtsmannsgata 1

id

8139

organisasjonsnummer

815248422

navn

KJELDSBERG KAFFEBRENNERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.830", "beskrivelse": "Bearbeiding av te og kaffe"}

antallAnsatte

20

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Båtsmannsgata 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7042", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1952-12-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1820 Lade"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7440", "kommunenummer": "5001"}

hjemmeside

www.kjeldsbergkaffe.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815248422

navn

KJELDSBERG KAFFEBRENNERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Båtsmannsgata 1

forradrpostnr

7042

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1820 Lade

ppostnr

7440

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.830

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

30.12.1952

tlf

73 53 00 00

tlf_mobil

url

www.kjeldsbergkaffe.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

20

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815248422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 58532, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 87326790, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 36857821}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 50468969}}, "journalnr": "2021182380", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815248422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 60526635, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 14622253}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 45904382}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26800155, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 19996897}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6803258}}, "sumEgenkapitalGjeld": 87326790}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7200636, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 120181465}, "driftsresultat": 9337452, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 129518917}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -88155, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 118252}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 206407}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9249297}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971754095 [navn] => KJELDSBERG KAFFEBRENNERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.830", "beskrivelse": "Bearbeiding av te og kaffe"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 815248422 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00e5tsmannsgata 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7042", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.kjeldsbergkaffe.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1820 Lade"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7440", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?