Index

KJELL MACDONALD AS

Orgnr: 870976372

tlf: 37150099
adresse: Strandgata 2

id

54197

organisasjonsnummer

870976372

navn

KJELL MACDONALD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

26

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 2"], "kommune": "RISØR", "landkode": "NO", "poststed": "RISØR", "postnummer": "4950", "kommunenummer": "4201"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870976372

navn

KJELL MACDONALD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgata 2

forradrpostnr

4950

forradrpoststed

RISØR

forradrkommnr

4201

forradrkommnavn

RISØR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

15.04.1994

tlf

37150099

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

26

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870976372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 78038, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4702426, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 678228}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4024198}}, "journalnr": "2021198877", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870976372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1801020, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 403000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1398020}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2901406, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2901406}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4702426}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 434407, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12454324}, "driftsresultat": 780157, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13234481}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -168639, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20262}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 188901}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 611518}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 872168532 [navn] => KJELL MACDONALD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 26 [overordnetEnhet] => 870976372 [oppstartsdato] => 1989-02-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 2"], "kommune": "RISu00d8R", "landkode": "NO", "poststed": "RISu00d8R", "postnummer": "4950", "kommunenummer": "4201"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2001-01-17 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?