Index

KJEMIHUSET EFFEKT AS

Orgnr: 815536762

adresse: Strykerveien 9B

id

8806

organisasjonsnummer

815536762

navn

KJEMIHUSET EFFEKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "20.410", "beskrivelse": "Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strykerveien 9B"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "TORP", "postnummer": "1658", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815536762

navn

KJEMIHUSET EFFEKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strykerveien 9B

forradrpostnr

1658

forradrpoststed

TORP

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

20.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.06.2015

stiftelsesdato

08.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815536762

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2226307, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3069138, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 130213}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2938925}}, "journalnr": "2021119099", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815536762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 784412, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 534412}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2284726, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1697221}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 587506}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3069138}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 753986, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7033527}, "driftsresultat": 985250, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8018777}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18365, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6410}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24774}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 966885}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920869858 [navn] => KJEMIHUSET EFFEKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "20.410", "beskrivelse": "Produksjon av su00e5pe og vaskemidler, rense- og polermidler"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 815536762 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strykerveien 9B"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "TORP", "postnummer": "1658", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?