Index

KJERAG LYSEBOTN CAMPING RESORT AS

Orgnr: 912124665

id

107921

organisasjonsnummer

912124665

navn

KJERAG LYSEBOTN CAMPING RESORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.300", "beskrivelse": "Drift av campingplasser"}

antallAnsatte

23

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "LYSEBOTN", "postnummer": "4127", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912124665

navn

KJERAG LYSEBOTN CAMPING RESORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

4127

forradrpoststed

LYSEBOTN

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

08.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

23

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124665

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2523349, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3507119, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 154009}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3353110}}, "journalnr": "2021572372", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124665"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1480314, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 230000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1250314}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2026810, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1026810}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3507124}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -193060, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3333316}, "driftsresultat": -164247, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3169070}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -26070, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3613}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29683}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -190317}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974996774 [navn] => KJERAG LYSEBOTN CAMPING RESORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-11-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.300", "beskrivelse": "Drift av campingplasser"} [antallAnsatte] => 23 [overordnetEnhet] => 912124665 [oppstartsdato] => 1992-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "LYSEBOTN", "postnummer": "4127", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-08 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?