Index

KJERRATEN 4 AS

Orgnr: 818779062

adresse: c/o Ypsilon Business &, Accounting Services AS, Olav Kyrres gate 23

id

16878

organisasjonsnummer

818779062

navn

KJERRATEN 4 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-28

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ypsilon Business &", "Accounting Services AS", "Olav Kyrres gate 23"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3046", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818779062

navn

KJERRATEN 4 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ypsilon Business & Accounting Services AS Olav Kyrres gate 23

forradrpostnr

3046

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.03.2017

stiftelsesdato

03.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818779062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 77338, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 49492773, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 47484450}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2008323}}, "journalnr": "2021197297", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818779062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9564574, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 504430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9060144}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 39928199, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 714869}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 39213330}}, "sumEgenkapitalGjeld": 49492773}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8698570, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 94557}, "driftsresultat": -94557, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8940355, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10740066}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1799710}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8845798}}]

Reserver mot visning?