Index

KJETIL SOLVANG EIENDOM AS

Orgnr: 811708992

adresse: Sannidalsveien 318

id

406

organisasjonsnummer

811708992

navn

KJETIL SOLVANG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-16

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sannidalsveien 318"], "kommune": "KRAGERØ", "landkode": "NO", "poststed": "SANNIDAL", "postnummer": "3766", "kommunenummer": "3814"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811708992

navn

KJETIL SOLVANG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sannidalsveien 318

forradrpostnr

3766

forradrpoststed

SANNIDAL

forradrkommnr

3814

forradrkommnavn

KRAGERØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.03.2013

stiftelsesdato

11.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811708992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2511765, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 60370, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 60370}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021565327", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811708992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 55039, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 259173}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -204134}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5331, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5331}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 60370}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 24524, "totalresultat": 24524, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -29855}, "driftsresultat": 29855, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 29855}}]

Reserver mot visning?