Index

KKA HOLDING AS

Orgnr: 812459392

adresse: Gamle Ramnesvei 36

id

2105

organisasjonsnummer

812459392

navn

KKA HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-17

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Ramnesvei 36"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SEM", "postnummer": "3170", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812459392

navn

KKA HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Ramnesvei 36

forradrpostnr

3170

forradrpoststed

SEM

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.09.2013

stiftelsesdato

22.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812459392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1702652, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1187664, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1177664}}, "journalnr": "2020424133", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812459392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1182664, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1152664}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1187664}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 990173, "totalresultat": 990173, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10070}, "driftsresultat": -10070, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1000243, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1000243}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 990173}}]

Reserver mot visning?