Index

KKØ EIENDOM AS

Orgnr: 819198292

adresse: Odderheisløyfen 34

id

17988

organisasjonsnummer

819198292

navn

KKØ EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Odderheisløyfen 34"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4639", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819198292

navn

KKØ EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Odderheisløyfen 34

forradrpostnr

4639

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2017

stiftelsesdato

06.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819198292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1744584, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1437091, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1420105}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16986}}, "journalnr": "2020469033", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819198292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25955, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1525}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1411137, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4691}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1406446}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1437092}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -496, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 54901}, "driftsresultat": 35599, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 90500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -36095, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 36103}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -496}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919315164 [navn] => KKØ EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819198292 [oppstartsdato] => 2017-06-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Odderheislu00f8yfen 34"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4639", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?