Index

KLAR INVEST AS

Orgnr: 916005571

adresse: c/o Grieg Kapital AS, Bryggegata 6

id

194849

organisasjonsnummer

916005571

navn

KLAR INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-05

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Grieg Kapital AS", "Bryggegata 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916005571

navn

KLAR INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Grieg Kapital AS Bryggegata 6

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.10.2015

stiftelsesdato

24.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916005571

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2182641, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 41507010, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 37292055}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4214955}}, "journalnr": "2020928900", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916005571"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41340175, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34761315}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6578860}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 166835, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 166835}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 41507010}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6967784, "totalresultat": 6967784, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38728}, "driftsresultat": -38728, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7044511, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7044511}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7005783}}]

Reserver mot visning?