Index

KLAUVEELVA KRAFT AS

Orgnr: 811605352

tlf: 22 86 55 00
adresse: Klauvene

id

203

organisasjonsnummer

811605352

navn

KLAUVEELVA KRAFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "35.140", "beskrivelse": "Handel med elektrisitet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Klauvene"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6900", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-10-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Forte Vannkraft AS", "Postboks 1424 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0115", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811605352

navn

KLAUVEELVA KRAFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Klauvene

forradrpostnr

6900

forradrpoststed

FLORØ

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Forte Vannkraft AS Postboks 1424 Vika

ppostnr

0115

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

35.140

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.02.2013

stiftelsesdato

25.10.2012

tlf

22 86 55 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811605352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2279195, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1570229, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1531505}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 38724}}, "journalnr": "2021304452", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811605352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 141015, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 106451}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 34564}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1429214, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1429214}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1570229}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3949, "totalresultat": -3949, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11584}, "driftsresultat": -11584, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11584}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911610892 [navn] => KLAUVEELVA KRAFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "35.140", "beskrivelse": "Handel med elektrisitet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811605352 [oppstartsdato] => 2012-10-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klauvene"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORu00d8", "postnummer": "6900", "kommunenummer": "4602"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Forte Vannkraft AS", "Postboks 1424 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0115", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?