Index

KLEIN BOLIGEIENDOM AS

Orgnr: 912876306

adresse: Grundingen 3

id

124515

organisasjonsnummer

912876306

navn

KLEIN BOLIGEIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grundingen 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912876306

navn

KLEIN BOLIGEIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grundingen 3

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

21.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876306

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2486205, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44005377, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 43298287}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 707090}}, "journalnr": "2021454375", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876306"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3037100, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 37100}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 40968277, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 752092}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 40216185}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44005377}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 431169, "totalresultat": 431169, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 511282}, "driftsresultat": 1479286, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1990568}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -933933, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5439}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 939373}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 545353}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912882845 [navn] => KLEIN BOLIGEIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912876306 [oppstartsdato] => 2013-10-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grundingen 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?