Index

KLEIVHØ AS

Orgnr: 814823172

adresse: Ottadalsvegen 3358

id

7124

organisasjonsnummer

814823172

navn

KLEIVHØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-19

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ottadalsvegen 3358"], "kommune": "VÅGÅ", "landkode": "NO", "poststed": "VÅGÅ", "postnummer": "2680", "kommunenummer": "3435"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814823172

navn

KLEIVHØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ottadalsvegen 3358

forradrpostnr

2680

forradrpoststed

VÅGÅ

forradrkommnr

3435

forradrkommnavn

VÅGÅ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.01.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814823172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2341029, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4565703, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4190580}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 375123}}, "journalnr": "2021400071", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814823172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 71599, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 53134}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 18465}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4494104, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20358}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4473746}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4565703}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 90164, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 554473}, "driftsresultat": 266660, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 821133}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -182196, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 58}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 182254}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 84464}}]

Reserver mot visning?