Index

KLEPPES AS

Orgnr: 917792860

adresse: Grendatunvegen 29E

id

238833

organisasjonsnummer

917792860

navn

KLEPPES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grendatunvegen 29E"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HJELLESTAD", "postnummer": "5259", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917792860

navn

KLEPPES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grendatunvegen 29E

forradrpostnr

5259

forradrpoststed

HJELLESTAD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.09.2016

stiftelsesdato

15.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.11.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

917792860

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2138631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 866944, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 49041}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 817903}}, "journalnr": "2020910051", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917792860"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 570675, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 540675}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 296269, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 296269}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 866944}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 253387, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 881292}, "driftsresultat": 322802, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1204094}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2053, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2198}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 145}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 324855}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917832366 [navn] => KLEPPES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 917792860 [oppstartsdato] => 2016-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grendatunvegen 29E"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HJELLESTAD", "postnummer": "5259", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?