Index

KLEPSVIK INVEST AS

Orgnr: 812442252

tlf: 56 33 81 90
adresse: Forlandskiftet

id

2079

organisasjonsnummer

812442252

navn

KLEPSVIK INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-16

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Forlandskiftet"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STEINSLAND", "postnummer": "5379", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-31

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812442252

navn

KLEPSVIK INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Forlandskiftet

forradrpostnr

5379

forradrpoststed

STEINSLAND

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.111

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2013

stiftelsesdato

31.08.2013

tlf

56 33 81 90

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812442252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2566509, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19511919, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3850000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15661919}}, "journalnr": "2021550421", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812442252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17989507, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 17889507}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1522412, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1522412}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19511918}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2190835, "totalresultat": 2190835, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38354}, "driftsresultat": -38354, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2251611, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2251611}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2213257}}]

Reserver mot visning?