Index

KLESSKAPET SØRUMSAND AS

Orgnr: 812176552

adresse: Sentrumsgården

id

1482

organisasjonsnummer

812176552

navn

KLESSKAPET SØRUMSAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsgården"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SØRUMSAND", "postnummer": "1920", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812176552

navn

KLESSKAPET SØRUMSAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sentrumsgården

forradrpostnr

1920

forradrpoststed

SØRUMSAND

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

22.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812176552

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2035393, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1252347, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1252347}}, "journalnr": "2020784558", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812176552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1031869, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 931869}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 220479, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 220479}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1252347}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 91584, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1855748}, "driftsresultat": 116441, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1972189}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 938, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1817}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 880}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 117379}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912223973 [navn] => KLESSKAPET SØRUMSAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812176552 [oppstartsdato] => 2013-05-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsgu00e5rden"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8RUMSAND", "postnummer": "1920", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?