Index

KLEVSTAD MASKIN AS

Orgnr: 822133282

adresse: c/o Magne O Pedersen, Trollvikveien 119

id

26953

organisasjonsnummer

822133282

navn

KLEVSTAD MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Magne O Pedersen", "Trollvikveien 119"], "kommune": "KÅFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "BIRTAVARRE", "postnummer": "9147", "kommunenummer": "5426"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hovdveien 8"], "kommune": "VESTVÅGØY", "landkode": "NO", "poststed": "BØSTAD", "postnummer": "8360", "kommunenummer": "1860"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822133282

navn

KLEVSTAD MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Magne O Pedersen Trollvikveien 119

forradrpostnr

9147

forradrpoststed

BIRTAVARRE

forradrkommnr

5426

forradrkommnavn

KÅFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Hovdveien 8

ppostnr

8360

ppoststed

BØSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.01.2019

stiftelsesdato

04.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

822133282

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2274111, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1855488, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1271804}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 583684}}, "journalnr": "2021298870", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822133282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -160319, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -190319}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2015807, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 338389}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1677418}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1855488}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -227917, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1644469}, "driftsresultat": -51377, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1593092}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 187511, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4869}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 192380}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -238888}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922163049 [navn] => KLEVSTAD MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822133282 [oppstartsdato] => 2019-01-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Magne O Pedersen", "Trollvikveien 119"], "kommune": "Ku00c5FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "BIRTAVARRE", "postnummer": "9147", "kommunenummer": "5426"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hovdveien 8"], "kommune": "VESTVu00c5Gu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8STAD", "postnummer": "8360", "kommunenummer": "1860"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?