Index

KLINGEN MASKINENTREPRENØR AS

Orgnr: 912027228

mobil: 975 82 400
adresse: Klinga

id

105620

organisasjonsnummer

912027228

navn

KLINGEN MASKINENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Klinga"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7820", "kommunenummer": "5007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7821", "kommunenummer": "5007"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912027228

navn

KLINGEN MASKINENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Klinga

forradrpostnr

7820

forradrpoststed

SPILLUM

forradrkommnr

5007

forradrkommnavn

NAMSOS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 44

ppostnr

7821

ppoststed

SPILLUM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

23.05.2013

tlf

tlf_mobil

975 82 400

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912027228

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2084517, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5466133, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 146300}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5319833}}, "journalnr": "2020836546", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912027228"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2300403, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2276403}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3165730, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3165730}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5466133}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 24229, "totalresultat": 24229, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10922992}, "driftsresultat": 32566, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10955557}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1580, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1262}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2842}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30985}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912052478 [navn] => KLINGEN MASKINENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 912027228 [oppstartsdato] => 2013-05-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klinga"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7820", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "SPILLUM", "postnummer": "7821", "kommunenummer": "5007"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?