Index

KLINGVIG AS

Orgnr: 811320862

adresse: Råholtgutua 12

id

60

organisasjonsnummer

811320862

navn

KLINGVIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Råholtgutua 12"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "RÅHOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1973-03-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Øystein Vigdal", "Stongvegen 70"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "ÅKREHAMN", "postnummer": "4270", "kommunenummer": "1149"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811320862

navn

KLINGVIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Råholtgutua 12

forradrpostnr

2070

forradrpoststed

RÅHOLT

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

c/o Øystein Vigdal Stongvegen 70

ppostnr

4270

ppoststed

ÅKREHAMN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

06.03.1973

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811320862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 78662, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2261911, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 279552}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1982359}}, "journalnr": "2021212349", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811320862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2183466, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1020000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1163466}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 78445, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 78445}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2261911}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -78085, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 225825}, "driftsresultat": -118575, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 107250}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 17381, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17381}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -101194}}]

Reserver mot visning?