Index

KLINIKK 54 FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR AS

Orgnr: 811638072

tlf: 57 86 17 71
mobil: 975 11 194
adresse: Eidsgata 54

id

264

organisasjonsnummer

811638072

navn

KLINIKK 54 FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-02

naeringskode1

{"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eidsgata 54"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811638072

navn

KLINIKK 54 FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eidsgata 54

forradrpostnr

6770

forradrpoststed

NORDFJORDEID

forradrkommnr

4649

forradrkommnavn

STAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.902

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.03.2013

stiftelsesdato

22.02.2013

tlf

57 86 17 71

tlf_mobil

975 11 194

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.10.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

811638072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2258723, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1056724, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1046724}}, "journalnr": "2021274606", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811638072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 963403, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 933403}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 93321, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 93321}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1056724}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -29197, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 846476}, "driftsresultat": -31395, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 815081}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2198, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2274}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 76}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -29197}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 811710032 [navn] => KLINIKK 54 FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811638072 [oppstartsdato] => 2013-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eidsgata 54"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?