Index

KLINIKK RØA AS

https://www.klinikkroa.no

Orgnr: 811999032

mobil: 906 44 906
webside: www.klinikkroa.no
adresse: Samfunnshus Vest, Tore Hals Mejdells vei 8

id

1070

organisasjonsnummer

811999032

navn

KLINIKK RØA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Samfunnshus Vest", "Tore Hals Mejdells vei 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0751", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 191 Røa"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0702", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.klinikkroa.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811999032

navn

KLINIKK RØA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Samfunnshus Vest Tore Hals Mejdells vei 8

forradrpostnr

0751

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 191 Røa

ppostnr

0702

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

22.04.2013

tlf

tlf_mobil

906 44 906

url

www.klinikkroa.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811999032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2444553, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 831567, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 769671}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 61896}}, "journalnr": "2021494044", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811999032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 301700, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 38750}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 262950}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 529866, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 134225}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 395641}}, "sumEgenkapitalGjeld": 831567}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15834, "totalresultat": -15834, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2047402}, "driftsresultat": 1888, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2049290}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22174, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22188}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -20286}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912095835 [navn] => KLINIKK RØA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811999032 [oppstartsdato] => 2013-04-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Samfunnshus Vest", "Tore Hals Mejdells vei 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0751", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.klinikkroa.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 191 Ru00f8a"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0702", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?